YAŞAM KALİTENİZİ YÜKSELTMEK İÇİN ÖNERİLER…

Günümüzde ‘’yaşam kalitesi’’ terimi bir çok kişi tarafından yanlış algılanmaktadır.Çoğu kez yaşam standartı ile karıştırılan yaşam kalitesi,lüks bir yaşam anlamına gelmez.Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesini’’hedefleri,beklentileri,standartları,ilgileri ile bağlantılı olarak,kişilerin yaşadıkları kültür ve değer yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimi’’olarak tanımlar.İnsanların yaşam kalitesi olarak adlandırdığı çoğu şey kültürel bazlıdır ve bireylere göre farklılık gösterir.

yaşam

Yaşam Kalitesinin Bileşenleri

Yaşam kalitesinin hissedilmesi için gerekli bileşenler vardır.Sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanma,yeterli beslenme ve korunma,   sağlıklı bir çevre,hak,fırsat ve cinsiyet eşitliği,günlük yaşama katılma,saygınlık ve güvenlik yaşam kalitesi için olmazsa olmazlardır.Kişinin iç dünyası,sosyal çevresi,doğal çevresi ve toplumsal çevresinin yaşam kalitesi üzerinde etkileri vardır.

yaşam

Aldığınız Gıdalar Yaşam Kalitenizi Etkiler

Beslenme ihtiyacının karşılanması insanların yaşam kalitesini doğrudan etkiler.Günlük hayattta tükettiğimiz tüm meyve ve sebzeler ait oldukları mevsimlerde tüketildiğinde yaşam kalitesi daha da yükselir.

yaşam

 

yaşam

Yaşam Alanında Kullanılan Bitkiler

Yapılan araştırmalar,kentlerde yaşam kalitesini yükseltmek içinçeşitli özellikleri bulunan bitkilerin kullanılmasının faydalı olduğunu gösteriyor.Bitkiler yaşam alanlarında gürültü ve kirliliği önlüyor,özelliklerine göre ısı ve serinliği arttırıyor.  Bitkilerin; yapraklarının özellikleri,şekilleri vb.farklılıklarınagöre;güneş ışınlarını tutma,sağlığı olumsuz etkileyen çeşitli gazları etkisiz hale getirme, serinlik veya sıcaklık verme ve koku verme gibi özellikleri vardır.Bu sebeple,bitkilerin doğru yerlerde,doğru şekilde kullanılması kentlerde günlük yaşam kalitesinin artırılması için önemli bir faktördür.

yaşam