100. Yıla Özel Araştırma: Cumhuriyetimizin Değerleri Değişiyor mu?

Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerinin günümüz Türkiye’sinde bulduğu karşılığın tespit edilmesi ve kavramların geçmişten bugüne hizalanması için tasarlanan İki aşamalı araştırmanın ilk sonuçlarına göre, halkın Cumhuriyet’in karakteri olarak tanımladığı 11 değer bulunuyor ve Cumhuriyetimizin bir uzlaşı platformu olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın ikinci aşamasında ise söz konusu 11 değeri taşıdığı düşünülen şirketler ve markalar da belirlenecek.

Araştırma sonuçlarını Tarih Vakfı Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan değerlendirdi.

Pazarlama ve iletişim dünyasının saygın mecrası Marketing Türkiye ile Aksoy Araştırma iş birliği ve Deloitte Türkiye uzmanlığıyla, 100. yılında Cumhuriyetimizin toplumda karşılık bulan değerlerini ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi. Türkiye temsili 12 ilde cinsiyet, yaş, sosyo-ekono­mik statü ve bölge dağılımı kotasıyla Mayıs 2023’te gerçekleştirilen çalışmaya 1067 kişi katıldı. Araştırmaya katılanların ‘Cumhuriyet değerleri nelerdir?’ sorusuna verdiği yanıtlar, değerlerin muhataplarındaki derinlikli anlamını da ortaya koydu. Açık uçlu sorularla yapılan çalışmanın ilk çıktıları 42 tanımlamanın olduğunu gösterdi. Birbirini tamamlayan kavramların konsolide edilebilirliği yine bir araştırmayla sorgulandı ve 11 özgün değer ortaya çıktı. Araştırma sonucuna göre Cumhuriyetimizin 100. yılında kamuoyunun zihninde yer edinmiş 11 değer şöyle sıralandı: Yenilikçi, Umut Veren, Özgürlükçü, Kurumsal, Bağımsızlık, Fırsat Eşitliği, İnsana Yatırım, Dayanışma, Geleceği Yakalamak, Devrimci, Özgünlük.

Çalışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen; “Endeks, ‘Cumhuriyet Değerlerini Taşıyan Markalar’ı halkın seçimiyle ortaya koyarken tam 100 yıl sonra Türk halkının Cumhuriyet’i hangi değerler üzerinden tanımladığını da gösteriyor. Ne mutlu ki sonuçlar 100 yıl sonra bile toplumun Cumhuriyeti, ideolojik tartışmalardan uzak, bir uzlaşı platformu olarak gördüğünü ortaya koyuyor” dedi.

“Cumhuriyet Değerleri İçselleştirilmiş Durumda Ancak Her Şey Değişmeye Devam Ediyor”

Araştırma sonuçlarını ve ortaya koyulan 11 Cumhuriyet değerini, Tarih Vakfı Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan yorumladı. Cumhuriyet ve değerlerini içten bir şekilde sahiplenmenin ve onur duymaya yönelik artan bir heyecanın varlığını görmenin çarpıcı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, önceki dönemlerde göstermelik ve resmi olarak yapılan Cumhuriyet kutlamalarının, uzunca bir süredir sivil (gayrı resmi) ve toplumsal bir benimseyişle kutlandığının, dile getirildiğinin ve sahiplenildiğinin altını çiziyor. Prof. Dr. Alkan’ın araştırmaya dair görüşleri şöyle: “Yalnızca 35 yıllık hocalık hayatımdan yola çıkarak Cumhuriyet değerleri hakkındaki izlenimlerimi paylaşacak olursam, öncelikle toplumun büyük bir kesimi tarafından Cumhuriyet’in aslında içselleştirildiğini söyleyebilirim. Ayrıca bağımsızlık ve kendi kendini yönetme konusunda Cumhuriyet’in katkısına bağlılığın olduğunu da açıkça görebiliriz. Son olarak da özellikle kadın öğrencilerimizin Cumhuriyet ile önceki döneme göre daha özgür ve eşit bir statü kazandıklarına dair bir sahiplenme söz konusudur.”