Cinsiyetsiz Toplumcuların Hedefinde Çocuklar Var

Batı dünyasının gündeminde olan cinsel kimlik karmaşası ve cinsiyetsizlik gibi psikososyal kaosun kadın ve erkek davranışlarındaki etkileriyle kuşakların genel eğilimlerini inceleyen Nörobilim Uzmanı Dr. Şöhret Karaduman’ın “Cinsiyeti Terk Etme” adlı yeni kitabı 6 Şubat itibariyle raflarda okuyucularla buluşacak.

Karaduman kitabında çocuklarıyla iletişim kurmada zorlanan, dijital dünyanın etkileri konusunda endişeli olan ve çocuklarına daha sağlıklı bir dijital deneyim sunmak isteyen ebeveynlere sesleniyor.

Davranış/Sosyal ve Nörobilimci Dr. Şöhret Karaduman’ın, tüm ünvanlarından önce bir anne olarak, ebeveynlere çaresiz olmadıklarını göstermek amacıyla kaleme aldığı “Cinsiyete Sahip Çık”, cinsiyet karşıtı akımların ortaya çıkışından toplumsal dinamiklere, çocuk gelişiminden ebeveyn modellerine kadar içerdiği konularla kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor. Kitabın son bölümünde yer alan ekte ise sağlıklı cinsel kimlikli çocuk yetiştirme adımları ayrıntılarıyla ele alınıyor; cinsellik konusunda, tabu olarak kabul edilen konulara da cesurca değiniliyor.

“Değişim ancak, yetişkinlerin kendi davranışlarına eleştirel bir şekilde yaklaşmayı öğrendiklerinde mümkün olacaktır.”

Ebeveynlerin kendi rollerini benimsemeyip otoritelerini kullanmamaları ya da bunu yanlış kullanıp reddetmelerinin, çocuksu bir topluluğa neden olduklarının kanıtı olduğunu söyleyen Karaduman; “Çocuk eğitiminde tek doğru yol, metot veya uygulamadan elbette ki bahsedemeyiz. Bir başkasının uyguladığı bize ve çocuğumuza uygun olmayabilir. Her çocuğun psikolojik hazır bulunuşluğu, sahip olduğu çevresi ve taşıdığı genetik faktörleri farklıdır. Öte yandan tüm bu farklılıkları göz önünde bulundurarak önemle vurgulamak istediğim şey şu: Özellikle anne, çocuğuna karşı “arkadaş” rolüne girmemelidir. Ebeveynler, anne-baba olarak çocuklarına, otorite figürü olduklarını belli edip yol gösterici olmalıdırlar. Ancak bu şekilde çocuklar için güvenilir bir liman konumunda yer alabilir ve ilişkilerinde güvenli bağlanma inşa edebilirler.” dedi.

“Cinsiyetsiz toplumcuların hedefinde çocuklar var”

Cinsel kimlik karmaşası yaşayan bir gencin bu durumunu “çocuğun seçimi” olarak topluma dayatmak isteyen sistem/ideolojiyle karşı karşıya olunduğunun altını çizen Karaduman; “İnsanlar aslında zannettikleri kadar hür değiller, bir kontrol mekanizmasının altındalar. Bugün gelinen noktada, cinsiyetin göreceli olduğunu ve bunun en uç noktasında çocukları nötr cinsiyetli yetiştirme eğiliminin bulunduğunu görüyoruz. Bu anlayışa göre cinsiyetsiz olmak, bir bakıma imdat çağrısı yaparak tüm toplumsal baskılardan kurtulmak anlamına geliyor.

Yansıtma ilişkisi içerisinde olan ebeveynler, çocuklarının toplumda ve okulda gösterdiği performansın, kendilerinin nasıl bir ebeveyn olduklarına dair bir ölçüt verdiğini düşünür. Yani, çocuklarının davranışına

göre ya iyi ya kötü ebeveyndirler. Burada en önemli adım, aile ve eğitmenler üzerinden bir çalışma yapmak olabilir. Unutmayalım ki, bu türden psikososyal kaosu önlemek bizim elimizdedir. Buna yol açan bazı yanlışları, önlemimizi alarak ortadan kaldırabiliriz.” dedi.

Dr. Şöhret Karaduman’ın samimi bakış açısı ve derin uzmanlığıyla donatılan, yalnızca cinsel yönelim karmaşası yaşama potansiyeli olanlar için değil, yeni dünyayı anlamaya çalışan ve çocuk yetiştirme konusunda kafası karışık olan tüm ebeveynlerin faydalanabileceği “Cinsiyete Sahip Çık”, ebeveynlerin baş ucu kitabı olmaya aday!